Chính sách xử lí khiếu nại

Đăng vào lúc 21/12/2023

Quy trình xử lí khiểu nại 

Khi khách hàng gọi điện khiếu nại tới kính Cơ Khí Bảo Anh Hà Nội trong quá trình sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty. Chúng tối sẽ tiến hành tiếp nhận khiếu nại.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 5 ngày làm việc (tính từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại)

Để được bảo hành về sản phẩm, khách hàng liên hệ theo số: 0928.02.3333

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: